Manylion y digwyddiad

Diwrnod i blant bach i gymryd drosodd y Castell! Dewch â’ch oedolyn gyda chi am lwyth o weithgareddau hwyliog i’r teulu cyfan, yn canolbwyntio ar blant dan 6 oed ond yn hwyl i bob oed. Gan gynnwys reidiau merlod, gemau, helfa drysor, adrodd straeon, celf a chrefft a sesiynau canu a dawnsio hwyliog.

Mynediad arferol ynghyd â thâl ARIANNOL bach am rai gweithgareddau.

Dydd Sadwrn 9 Gorffennaf

10am – 5pm