Carew Castle, historical venue in Pembrokeshire
Historical venue in Pembrokeshire, Carew Castle

Carew Castle

Proffil

Mae hanes cyfoethog Carew Castle yn rhychwantu dros 2,000 o flynyddoedd ac yn sôn am farchogion y deyrnas, gwneuthurwyr y brenin, cynllwyn Elisabethaidd a dinistr y Rhyfel Cartref.

Wedi’i leoli mewn lleoliad syfrdanol sy’n edrych dros Felin Felin 23 erw, mae’r Castell yn un o’r rhai mwyaf amrywiol yn bensaernïol yng Nghymru; o’r gorllewin caer Normanaidd, ond eto o’r gogledd plasty ysblennydd o oes Elisabeth.

Mae’r safle hefyd yn cynnwys yr unig Felin Llanw wedi’i hadfer yng Nghymru, croes Geltaidd o’r 11eg ganrif, pont Ganoloesol ac ardal bicnic i gyd wedi’i chysylltu â thaith gerdded gylch milltir o hyd, sy’n addas ar gyfer bygis a chadeiriau olwyn, gyda golygfeydd godidog dros y Millpond.

Mae Castell Caeriw ar agor trwy’r flwyddyn gyda theithiau a digwyddiadau yn dod â hanes yr adeilad yn fyw. Ailddatblygwyd yr Ardd Furiog yn ddiweddar ac mae’n lle hyfryd i eistedd a mwynhau cacen, diodydd a chiniawau cartref o Next Tearoom.

Gellir gweld oriau agor a phris yn www.carewcastle.com.

Oriau Agor

Dydd Llun:

10yb - 4yp

Dydd Mawrth

10yb - 4yp

Dydd Mercher:

10yb - 4yp

Dydd Iau:

10yb - 4yp

Dydd Gwener:

10yb - 3yp

Dydd Sadwrn:

10yb - 4yp

Dydd Sul:

10yb - 4yp

Carew Castle & Tidal Mill, Castle Lane, Carew, Tenby, UK

Digwyddiadau i ddod

Nid oes gan yr aelod hwn unrhyw ddigwyddiadau wedi'u hamserlennu ar hyn o bryd, ond mae croeso i chi ddod yn ôl yn fuan neu wirio pa ddigwyddiadau y gallai aelodau eraill eu cael.

Stories

Nid yw'r aelod hwn wedi uwchlwytho unrhyw straeon eto.