Manylion y digwyddiad

Parhad o brosiect blaenorol, Gysgod Hunan, a thynnu ar brofiad Philip fel Swyddog Profiannaeth a gwaith Heather fel Seicotherapydd, maent wedi casglu cyfres o un ar hugain o ddelweddau gwrthgyferbyniol pegynol sy’n dal trai a thrai ein bywydau a’r gwrthdaro sy’n ein hamlyncu. Mae Heather a Philip ill dau yn ffotograffwyr tirwedd llwyddiannus, ond gyda diddordebau eang mewn llenyddiaeth, seicotherapi a materion ffydd, ac mewn diddordeb parhaus yn y modd y mae ein bywydau yn cael eu chwarae allan trwy ein dewisiadau. I bobl sy’n ymhyfrydu mewn geiriau a ffotograffau, a’u cysylltiad, dylai hon fod yn astudiaeth sy’n procio’r meddwl.

Manylion y Tocyn