Manylion y digwyddiad

Ymunwch â ni am ychydig o hwyl ysbrydion a chreu cymysgedd iasol o gelf a chrefft Calan Gaeaf. Gwnewch dorchau helyg a chlai arswydus ar gyfer Calan Gaeaf gan ddefnyddio eitemau naturiol, bomiau bwyd adar, helyg a siapiau ceramig wedi’u tanio ymlaen llaw. Gall y torchau hyn gael eu hailddefnyddio, eu hailgylchu ac maent yn gyfeillgar i adar a byddant yn edrych yn wych ar ddrysau, mewn ffenestri, neu ar goed

Sesiynau 1 awr: 10:30am – 11:30am, 12:30pm – 1:30pm & 2:00pm – 3:00pm

£3 y plentyn. Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol. Archebu’n Hanfodol. I archebu, cliciwch yma.