Manylion y digwyddiad

Barod i wneud llanast? Ar diwedd y sesiwn hon, bydd eich dwylo yn fwdlyd, ond byddwch wedi creu bomiau yn llawn hadau blodau gwyllt, a fydd yn helpu gofalu am ein gwenyn.

£3 y plentyn. Rhaid bod yng nghwmni oedolyn.