Manylion y digwyddiad

Mae dyn unigol yn crwydro o gors i gors yn chwilio amdano’i hun, mae blaidd-ferch yn ymweld â Chymru ac yn bwyta’r defaid, troseddwr Cymreig yn priodi ‘Tywysoges Indiaidd’, dynion Lakota yn ail-greu cyflafan Clwyfedig y Pen-glin yng Nghaerdydd, a merched mynydd yn ymarfer Appalachian hwdi, iachau brodorol a dewiniaeth Gymreig.

Mae’r straeon hyn yn gymysgedd o chwedlau gwir, chwedlau tal a chwedlau gwerin, sy’n adrodd am fywydau’r ymfudwyr a adawodd Gymru ac a ymgartrefodd yn America, y brodorion a’r caethweision a fu’n byw yno ers tro, a’r teithwyr chwilfrydig hynny a ddychwelodd i dod o hyd i’w gwreiddiau yn yr hen wlad. Roeddent yn fforwyr, glowyr, breuddwydwyr, hobos, twristiaid, ffermwyr, radicaliaid, dynion sioe, morwyr, milwyr, gwrachod, rhyfelwyr, merched blaidd, beirdd, pregethwyr, chwilwyr, anghydffurfwyr gwleidyddol, diwygwyr cymdeithasol, a dieithriaid sy’n teithio ar y ffordd. Roedd y Cherokee yn eu galw nhw, ‘The Moon-Eyed People’.

Mae’r straeon yma’n adrodd am ymfudiadau pobl yn y gorffennol a’r presennol rhwng ac o fewn Cymru ac America. Does dim diwedd na dechreuad, dim moesau cysurus, dim waliau terfyn, ac yn sicr dim bythoedd hapus. Maent yn gipluniau o fywydau hawdd eu hanghofio, albwm ffotograffig yn llawn delweddau sepia lliw melyn mewn sborion cronolegol eu hunain. Hanesion gwerin yw’r rhain, straeon am bobl â hunaniaeth ddryslyd, a ddatblygodd wreiddiau mewn mwy nag un diwylliant.

Gellir archebu tocynnau ar gyfer y sgwrs ymlaen llaw yn yr amgueddfa felly cysylltwch â ni os hoffech fynychu. Gallwch gysylltu unrhyw bryd drwy e-bost ( info@tenbymuseum.org.uk ) neu dros y ffôn (01834 842809) rhwng dydd Mercher a dydd Sadwrn. Mae tocynnau ar gyfer y sgwrs yn £5 (neu £4 gyda cherdyn aelodaeth Cyfeillion Amgueddfa Dinbych-y-pysgod).

Mae’r digwyddiad yn rhan o raglen Gaeaf o Les Llywodraeth Cymru.

Manylion y Tocyn