Manylion y digwyddiad

Mae Vyvyan wedi cyflwyno agwedd fwy modern at ei baentiadau yn yr arddangosfa hon.  Mae ei gefndir dylunio graffeg cadarn wedi dylanwadu ar ei arddull nodedig. Mae ei baentiadau cyllell balet yn cyfleu’r ‘hiraeth’ – y teimlad o berthyn, ymdeimlad o fod yn rhan o le, dod yn agosach at y bobl a’r ardal leol.