Manylion y digwyddiad

Dysgwch am ochr dywyllach bywyd y Castell wrth i chi ymuno â thaith gerdded ysbrydion. Bydd ein tywysydd gwybodus yn adrodd straeon am ysbrydion, helyntion a digwyddiadau’r Castell i chi.

£7 Oedolyn, £5 Plentyn

ARCHEBU YN HANFODOL yn www.carewcastle.com

Tocynnau na ellir eu had-dalu. Gwisgwch ddillad cynnes, dewch â thortsh.