Manylion y digwyddiad

Mae’r tylwyth teg yn paratoi’r goedwig ar gyfer Dawns yr Haf ac mae angen eich help chi i ddarganfod creaduriaid y coetir a gofalu am y blodau hardd. Mae gennym 3 gweithdy hwyliog a fydd yn cael eu cynnal ar wahanol rannau o’r diwrnod i’r teulu cyfan eu mwynhau.

Jamborî Cerddorol 11am (0 – 5 oed)

Mae’r gweithdy hwn wedi’i gynllunio i ddod â llawenydd cerddoriaeth a dawns i chi a’ch plentyn. Awr ryngweithiol o hwyl yr haf yn archwilio’r goedwig gan ddefnyddio offerynnau cerdd a chreaduriaid y coetir.

1.30pm Gŵyl Ffrindiau Tylwyth Teg y Goedwig (3+ oed)

Ymunwch â’r tylwyth teg ar eu taith drwy’r goedwig i baratoi ar gyfer Dawns yr Haf. Disgwyliwch gemau rhyngweithiol, dawnsio a pherfformiad dawns byr gan y tylwyth teg. Bydd y gweithdy hwyliog hwn yn annog y teulu cyfan i ddawnsio a chanu.

3pm Byddwch yn Greadigol (3+ oed)

Er mwyn mynychu’r ddawns ganol haf mae angen i ni wneud addurniadau ar gyfer y goedwig ac ategolion coetir i ni ddawnsio ynddynt. Bydd pob person yn derbyn pecyn crefft gyda’r holl offer i wneud coronau blodau papur / torch coetir papur / adenydd tylwyth teg / gwe pry cop. Bydd y tylwyth teg yn eich arwain drwy’r broses. I ddathlu eich gwaith caled, byddwn yn gorffen gyda phawb yn dawnsio yn y Ddawns Ganol Haf.

£5 y plentyn am bob gweithdy, cyrraedd 10 munud cyn y sesiwn.

ARCHEBU YN HANFODOL: https://www.eventbrite.com/e/forest-fairy-friends-summer-festival-tickets-224077601137

Sylwch fod y tâl mynediad i Gastell Caeriw hefyd yn berthnasol.

Dydd Iau 28 Gorffennaf a 4 Awst