Manylion y digwyddiad

Gan ddefnyddio gwahanol gyfryngau, mae Celf Jamie yn ceisio cyfleu symlrwydd ac ailgysylltu â rhywbeth ‘hŷn’ yn ei gelfyddyd tirwedd. Mae gwneud marciau yn adlewyrchu cymeriad a rhythmau gwyllt y dirwedd tra bod yr anheddau cysglyd a’r siediau dadfeiliol yn atgyfnerthu symlrwydd a gonestrwydd, gan ein hatgoffa bod llai yn bendant yn fwy.