Manylion y digwyddiad

Tyfodd Bryde i fyny yn edrych ar Aber Afon Cleddau trwy fwlch yn nhai cymdogion. Plymiodd yn syth i fyd cerddoriaeth yr eiliad y tarodd hi ddigidau dwbl, wedi'i hysbrydoli gan ddŵr a mynyddoedd. Gan ei bod yn dod o dref weddol dawel, roedd Bryde – neu Sarah Howells, i’w ffrindiau – yn gwneud eu hadloniant cerddorol eu hunain wrth dyfu i fyny, o reidrwydd. “Cafodd fy nylanwadau cerddorol eu pennu gan yr hyn y gallwn i gael fy nwylo ar CD-wise,” meddai. “Byddwn yn sganio’r raciau mewn siopau yn ddiddiwedd yn chwilio am luniau o fenywod ar flaen cryno ddisgiau, i geisio dod o hyd i gantorion y gallwn uniaethu â nhw.”

Ar ôl treulio ei harddegau hwyr yn chwarae gyda’r arwyr o Aberdaugleddau Jylt a’i 20au yn chwarae gyda’r ddeuawd werin Paper Aeroplanes, gan deithio Cymru ac Ewrop yn helaeth, roedd prosiect unigol (Bryde) yn edrych fel y dilyniant naturiol.

Wedi’i ddisgrifio gan y Sunday Times fel “Gitâr wyllt, geiriau wedi’u rhwygo o’r frest…sensational”. Dywedodd Consequence of Sound “..mae ei llais hi yn haeddu sylw ynddo’i hun”. Rhyddhawyd albwm gyntaf unigol Bryde ‘Like An Island’ yn 2018 a’i henwebu ar gyfer y Wobr Gerddoriaeth Gymreig a’i gweld yn cael ei chyfweld gan Radio 1 a’i chwarae ar 6music, Radio Two a’i chefnogi’n ddiolchgar gan BBC Radio Wales.

Daeth ei halbwm sophomore The Volume of Things i'r amlwg yn ystod y cyfnod cloi ym mis Mai 2020 a dyma fydd un o gyfleoedd cyntaf y band ers y pandemig i chwarae'r caneuon hyn a rhai o'i thrydydd albwm sydd eisoes bron wedi'i gwblhau. O'i gymharu â phawb o The Cranberries i Wolf Alice ac o Suzanne Vega i Big Moon, mae cyfeiriad newydd Bryde wedi'i ysbrydoli'n llawen gan ysbrydolrwydd y Dwyrain a themâu Bwdhaidd o ymwybyddiaeth ac ehangu. Mae’r gerddoriaeth newydd yn addo bod yn newid cyfeiriad arall ond gyda chysylltiad emosiynol â’r gynulleidfa, yr edefyn parhaus.

Roedd ei gig cyntaf erioed (oni bai eich bod yn cyfri gwasanaeth ysgol) yn Neuadd y Frenhines, felly mae Sarah yn gyffrous i fod yn ôl adref unwaith eto.